Škola Staré Ždánice

2016/17

Rozloučení se čtvrtým ročníkem

Den pro život

 

Vystoupení hudebního kroužku

Obora Žleby

Výlet skanzen Veselý kopec

Výlet zámek Žleby

Zábava ve školní družině

Čarodějný den

Zápis do 1. třídy

Den Země

Návštěva Policie ČR

Kurz plavání 

Noc s Andersenem

(děkujeme organizátorkám Lence Horákové a Ireně Ansorgové, OÚ a knihovně ve Starých Ždánicích)

 

Jarní karneval

Matematická soutěž Klokan 2017