Škola Staré Ždánice

Informace pro rodiče – zahájení školního roku

Informace pro rodiče

  1. Informovat třídního učitel o důvodu absence (viz školní řád)
  2. Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19
  3. V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
  4. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.
  5. Do školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, žáci, ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění

 

Organizace slavnostního zahájení školního roku pro první ročník

  • Slavností zahájení bude dne 1. 9. 2020 v 8.00 hodin
  1. Vstup do školy/třídy bude povolen pouze 2 doprovázejícím osobám.
  • Pobyt doprovázejícím osobám ve třídě bude umožněn pouze po dobu 7,45 až 8,20 hodin.
  1. až 4. ročník se bude slavnostního zahájení účastnit bez doprovodu rodinných příslušníků.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.