Škola Staré Ždánice

Obnovení provozu ZŠ Staré Ždánice od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

od 25. května znovu otevíráme školu pro žáky.

Při výuce musíme dodržet přísné hygienické předpisy, abychom především ochránili zdraví našich žáků i pracovníků školy podle pokynu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Proto jsme museli pro návrat žáků do školy přijmout tato pravidla:

Při nástupu do školy 25. května odevzdá žák paní učitelce nebo panu učiteli Čestné prohlášení o neexistenci příznaků koronavirového onemocnění a dalších faktorů. Dokument si rodiče stáhnou na webu školy. Čestné prohlášení je součástí tohoto příspěvku.

https://skolastarezdanice.cz/

Zvažte prosím, zda Vaše dítě nepatří do rizikové skupiny – rozhodnutí je na zákonných zástupcích.

Denně musejí  mít žáci do školy 2 čisté roušky  a igelitový sáček na jejich odkládání.

V prostoru před školou udržujte prosím s dětmi rozestupy.

Při nástupu do školy musejí mít všichni žáci roušku. Dospělé osoby je do školy nesmějí doprovázet.

Posílejte prosím ke vchodu pouze samotné děti, abychom si je mohli převzít.

Po předání dítěte vyučujícímu buďte prosím tak laskavi a opusťte prostor před školou

Pokud by žáci nebo jejich zákonní zástupci či jiní příbuzní nedodržovali opatření nastavená podle metodiky MŠMT, které v této výjimečné situaci škola musí vyžadovat, bude žák z výuky vyloučen. Jinak by mohlo dojít k ohrožení zdraví ostatních žáků ve škole a pracovníků školy.  Děkuji Vám předem mnohokrát za pochopení.

Výuka bude probíhat denně od 8.00h do 11.30h.

Pokud by dítě nebylo u školy včas a vyučující si ho nemohl převzít, do třídy už nebude moci nastoupit. Děti nebudou mít volný pohyb po škole a dospělé osoby budou mít vstup do školy z nařízení ministerstva školství zakázán.

Z nařízení ministerstva školství budou žáci po celou dobu přítomnosti ve škole pod dohledem pedagogického pracovníka. I na WC budou chodit společně tak, aby se jednotlivé třídy nepotkávaly. Po celou dobu vyučování budou děti ve svých třídách. Pokud půjdou s vyučujícím ven, je vyučující povinen zajistit odchod ze školy tak, aby se v šatně nebo na chodbě nesetkaly děti z dalších  skupin.

Svačiny budou děti konzumovat ve třídách. Pitný režim na dopoledne jim, prosím zajistěte formou lahviček.

Obědy budeme žákům podávat ve školní jídelně po jednotlivých skupinách. Mezi skupinami dojde k dezinfekci stolů a míst v jídelně. Pokud máte o oběd zájem, přihlaste si ho prosím přes internet.

Při výuce se zaměříme na český jazyk, matematiku, případně cizí jazyk a další předmět dle rozhodnutí vyučujících.

Ke školní docházce se žáci musejí přihlásit předem – do 17. května 2020.  E-mailem na adresu:

 v.spejchlik@seznam.cz. Přihláška je součástí tohoto příspěvku. Pozdější přihlášení už nebude možné. Pokud bude dítě k docházce přihlášené a nebude se moci výuky zúčastnit, musí ho zákonný zástupce omluvit nejpozději do 3 kalendářních dnů. Odhlásit z výuky se žák může ze zdravotních důvodů, ale nemůže být za něj do skupiny přeřazen jiný žák. Skupiny jsou od 25. května neměnné, i když se v průběhu výuky počet dětí ve skupině sníží.

K odpolední zájmové činnosti musí být žák také přihlášen do 17. 5. 2020 Přihláška je součástí tohoto příspěvku.  E-mailem na adresu:

v.spejchlik@seznam.cz

Odpolední zájmovou činnost po skončení vyučování zajistíme do 15.00h.  Nemůžeme pracovat jako ve školní družině a spojovat jednotlivé skupiny, takže na 1 pracovnici připadne 1 skupina z dopoledního vyučování –   i když někteří žáci tuto nabídku nevyužijí a ve skupině nebude plný počet dětí.

Odchody žáků ze školy:

Žáci mají nasazené roušky. V šatně  se bez prodlení převléknou a přezují a vycházejí ze školy. V budově školy nemohou děti čekat na zákonné zástupce a dospělé osoby nesmějí za dětmi vstupovat do budovy. Porušení tohoto hygienického opatření bude důvodem k vyloučení žáka z výuky. Zákonné zástupce prosím z nařízení MŠMT, aby před školou nevytvářeli skupiny, dodržovali 2m rozestupy a s dětmi ihned odcházeli z areálu školy.

Žáci zůstávají po celý den ve stejné místnosti, ven a do tělocvičny  budou chodit podle možností. I venku musejí být děti v oddělených skupinách.

Do přihlášení k zájmové odpolední činnosti uveďte prosím, v kolik hodin bude dítě odpoledne odcházet, a zda samo nebo v doprovodu. Pokud půjde samo, pošleme je  do šatny s pokynem, ať se co nejrychleji oblékne a odejde ze školy. Pokud si budete dítě vyzvedávat, zazvoníte na zvonek u vchodu do školy. Dítě pošleme do šatny a vy si jej převezmete před školouOpět zdůrazňuji, že dospělé osoby nesmějí za dětmi do budovy školy vstupovat.

Každý vyučující může mít ve skupině max. 15 žáků. 1. ročník bude vyučovat a zajišťovat odpolední činnost Vít Spejchlík, 2. ročník Petra Kultová a 3. a 4. ročník Jitka Hromádková

 

Děkuji Vám  za pochopení a za spolupráci. Nastavit chod školy podle pokynů z MŠMT je opravdu složité. Pokud budete mít další dotazy k nastavení výuky, kontaktujte mě prosím telefonem na 739455250 nebo e-mailem na v.spejchlik@seznam.cz

Přejeme Vám hezký den.                                            pracovníci ZŠ Staré Ždánice

 

 

Informace pro rodiče žáků ZŠ Staré Ždánice k obnovení provozu školy

Závazně přihlašuji své dítě k docházce do školy a k zájmové odpolední činnosti

příloha_čestné_prohlášení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.