Škola Staré Ždánice

Zápis do 1. ročníku ZŠ 2020

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 

(vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1.9.2017)

Zápis do prvních tříd proběhne do 30.4.2020 (úplné informace včetně potřebných dokumentů naleznete na konci příspěvku)

Zapisovat se budou děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Žádost o přijetí žáka do 1. třídy je možné poslat naskenované emailem na adresu zsstarezdanice@gmail.com, nebo v.spejchlik@seznam.cz  nebo datovou schránkou na adresu: puqmspa

Dítě se zápisu aktivně nezúčastní. Přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Doklady k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje – li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14ti dnů, od zápisu na webu školy a na vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu.

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu. V době zápisu se vyplní žádost, popř. donesete již vyplněný formulář, o odklad školní docházky, zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa (tyto posudky již musí mít s sebou při zápisu).

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

Na Vaše případné dotazy rád odpovím na uvedených e-mailech a nejlépe na telefonním čísle: 739455250.

Všechny Vás zdraví a hlavně přeje pevné zdraví                           Mgr. Vít Spejchlík

ředitel ZŠ a MŠ Staré Ždánice

 

Žádost o přijetí ZŠ Staré Ždánice

Žádost o odklad školní docházky ZŠ

Zápis do 1. ročníku 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.