Škola Staré Ždánice

Domácí práce na týden od 23. 3. 2020

  1. ROČNÍK

Prvouka – str. 8, 9

Slabikář str 74, 75

Matematika str 21, 22

Písanka str 29 a 30

 

  1. ROČNÍK

Prvouka – str. 3, 4

Matematika 20, 21 a procvičovat příklady

ČJ 66, 67, 68

Písanka 5, 6

 

  1. ROČNÍK

Angličtina – do slovníčku napsat nová slovíčka

an                      člen neurčitý

an apple           jablko

an orange        pomeranč

pear                   hruška

strawberry       jahoda

strawberries    jahody

on                       na

 

Také napsat do slovníčku a dát do červeného rámečku:

Člen neurčitý AN dáváme před podstatná jména, která při výslovnosti začínají na samohlásku( a, e, i, o, u).

 

– učebnice – str. 62 cv. 3c, 4 – ÚSTNĚ, str. 63 cv. 5 – ÚSTNĚ, str. 63 cv.6 – PÍSEMNĚ do sešitu

– pracovní sešit – str. 72, 73

Písanka str 5, 6

ČJ učebnice str 97/2,3,4 ústně, 5 napsat, 99/1,2,ústně, 3 doplnit 100/4,5,7,8 ústně, 6 doplnit 101/1, 2, 3 doplnit  PS str 40 až 45

Matematika učebnice str 15 až 19(20)  PS str 17 až 22

Prvouka učebnice str 42, 43, 44 pročíst

 

  1. ROČNÍK

Angličtina – učebnice  – str. 73 pod rámečkem ZÁPORNÁ VĚTA – tvoří se tak, že ve větě oznamovací přidáme za sloveso být ( AM, ARE, IS) slovo NOT , jinak věta zůstává stejná.

příklad: I am at school.       Já jsem ve škole.

               I am not at school.    Já nejsem ve škole.

 

pracovní sešit str. 65 cv. 10

– učebnice – str. 72 cv. 3 – pročíst TVOŘENÍ OTÁZKY – tvoří se tak, že ve větě oznamovací vyměníme zájmeno osobní ( I, you, he, she, it, we, they) se slovesem být ( AM, ARE, IS) a na konec dáme otazník.

příklad: You are at school.     Ty jsi ve škole.

                Are you at school?    Jsi ty ve škole? Jsi ve škole?

 

– pracovní sešit – str. 66

– učebnice – str. 73 cv. 4 – ÚSTNĚ, str. 74 cv. 7 – ÚSTNĚ, str. 74 cv. 5, 6, 8 – PÍSEMNĚ do sešitu

Písanka str 4, 5

ČJ učebnice str 96/1 b, c ústně, 96/2 ústně, 97/3 a, b ústně 97/4 ústně, 98/5 písemně (přepsat) sl. spojení, 98/6 ústně, 98/7,8 a, b ústně, 99/9 ústně, 99/10 doplnit, 99/11 ústně

Matematika učebnice str 26/1,2,3,6,7 ústně 26/8 písemně, 27/9,11,12,13,15,16,17,18, 27/14 napsat 28/19, 20, 22 napsat 24 doplnit 29/25, 26 str 30 celé Pracovní sešit  str 25, dále samy děti 4 strany podle sebe

Vlastivěda 27 až 30 uč.

Přírodověda 21 až 24 nakreslit do sešitu obrázky

 

Minulý týden jsem napsal telefony na paní učitelky. Předpokládám, že můj telefon znáte všichni, ale pro jistotu: 739455250. Můžete nás kontaktovat, pokud budete potřebovat poradit, pomoct s výukou.

Nezapomínejte vést děti i pohybu v rámci možností v domácím prostředí. Lepší bude až bude možný pohyb venku.

 

Přeji Vám všem hodně zdraví, trpělivosti a naděje, že tento stav co nejdříve skončí.

 

Vít Spejchlík

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.