Škola Staré Ždánice

Zápis do ZŠ

Základní škola a mateřská škola Staré Ždánice

Staré Ždánice 33, 533 44, tel.: 466 981 229, 739455250, e-mail: v.spejchlik@seznam.cz

Z Á P I S

do prvního ročníku ZŠ se uskuteční ve středu 10. dubna 2019, od 14,00 hodin v budově ZŠ Staré Ždánice v učebně 1. třídy. K zápisu se dostaví děti v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce. S sebou bude mít rodič rodný list dítěte, průkaz pojištěnce ZP dítěte a svůj občanský průkaz (doklad o bydlišti dítěte). O přijetí dítěte do školy rozhodne ředitel ZŠ a vyrozumí rodiče dítěte.
Rodiče musí přihlásit dítě i v případě nepřítomnosti (nemoc) nebo jestliže po dovršení věku dítěte není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé nebo nemůže z jiných vážných důvodů přijít k zápisu. V takovém případě projedná zákonný zástupce odklad začátku školní docházky. K vyřízení žádosti o odklad školní docházky je třeba vyjádření dětského lékaře a PPP (nutné přinést již k zápisu).

Bližší informace vám poskytne ředitelství školy.

Mgr. Vít Spejchlík
ředitel ZŠ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.