Škola Staré Ždánice

O naší škole

Naše škola je dvojtřídní základní školou s touto organizací výuky:

  1. třída (1. a 2. ročník), II. třída (3. a 4. ročník)

V těchto dvou třídách je v roce 2019/2020 celkem 30 žáků.

  1. ročník – 9
  2. ročník – 8
  3. ročník – 6
  4. ročník – 7

Koho u nás ve škole můžete potkat:

Mgr. Vít Spejchlík                                    ředitel ZŠ, učitel ZŠ

Mgr. Jitka Hromádková                          učitelka ZŠ

Mgr. Petra Kultová                                  vychovatelka ŠD a učitelka ZŠ

Hana Šandová                                         školnice

 

Naše základní škola je zapojena od 1. 2. 2019 do projektu MŠMT Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Staré Ždánice II.

V rámci tohoto projektu se zapojujeme do „šablon“

  1. Školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ
  2. Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ
  3. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  4. IT ve výuce – tablety

 

Zapojeni jsme i do projektů Mléko do škol Ovoce a zelenina do škol.