Škola Staré Ždánice

Kroužky

V rámci mimoškolní činnosti naší ZŠ nabízíme tyto kroužky:

 

Kroužek                                                                                        Vedoucí

Angličtina pro 1. a 2. ročník                                                      Petra Kultová

Práce s počítačem –  od 2. ročníku                                          Vít Spejchlík

Rybářský kroužek                                                                       Vít Spejchlík

Zdravotnický kroužek                                                                Jana Spejchlíková

Hra na nástroje                                                                          Rudolf Kolbaba

Zpěv                                                                                             Gábina Jansová