Škola Staré Ždánice

Kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2018/2019

Taneční                         podle směn vedoucího kroužku        Šimek

Záchranářský               podle směn vedoucího kroužku        Šimek

Klub deskových her    úterý 13,15                                           Spejchlíková

Rybářský                       úterý 13,15                                           Spejchlík

Hudební kroužky        pondělí 13,00                                       Jansová

Judo                              čtvrtek 13,15                                         Šaroch